Uprzejmie proszę uczniów klas III o przygotowanie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych. Proponuję następującą kolejność działań:

  1. Deklaracje wypełniamy  na stronie  http://deklaracja.edu.pl/14650524102,
  2. drukujemy (w dwóch egzemplarzach)
  3. składamy w sekretariacie szkoły do dnia 29 września do godz. 14:00. 

 

 Uczniowie ubiegający się o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego wypełniają dodatkowo załącznik.