Uprzejmie informujmy o zakończeniu etapu rekrutacji uzupełniającej. Tutaj protokół z posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Dziękujemy za udział w rekrutacji. Życzę wszystkim, aby nowy rok szkolny stał się wielką przygodą intelektualną.