• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
    01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I
    01.09.2021 Spotkanie wychowawców z uczniami klas II, III
      Zajęcia integracyjno-adaptacyjny dla klas I 
    23.09.2021 Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
    30.09.2021 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2022
    15.10.2021 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. 
    01.11.2021 Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    26-27.11.2021 XXVI Festiwal Teatralny
    21.12.2021 Koncert świąteczny. 
    23.12-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
    06.01.2022 Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    14.01.2022 Termin wystawienia ocen śródrocznych
    17.01.2022 Rada klasyfikacyjna I semestr
    20.01.2022 Rada podsumowująca I semestr
    31.01-13.02.2022 Ferie zimowe
    07.02.2022 Deklaracje maturalne
      Studniówka
    17.03.2022 Informacja dla uczniów i rodziców klas III po gimnazjum o przewidywanych ocenach rocznych
    4-6.04.2021 Rekolekcje
    07.04.2022 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
    08.04-09.04.2022 Festiwal MAK
    14.04-20.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
    13.04.2022 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach III po gimnazjum
    21.04.2022 Rada klasyfikacyjna klasy III po gimnazjum
    22.04-25.04.2022 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy III po gimnazjum
    26.04.2022 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy III
    29.04.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III po gimnazjum
    03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja
    03.06.2022 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych ocenach rocznych
    16.06.2022 Boże Ciało
    15.06.2022 Dzień sportu
    17.06.2022 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I-III
    20.06.2022 Rada klasyfikacyjna klasy I-III
    21.06-22.06.2022 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I-III
    23.06.2022 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I-III
    24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
    29.08.2022 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022
  • Kontakty

   • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
   • 22 844 29 21
   • ul. Wiktorska 99 02-575 Warszawa
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych