• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
    01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I
    01.09.2021 Spotkanie wychowawców z uczniami klas II, III
      Zajęcia integracyjno-adaptacyjny dla klas I 
    23.09.2021 Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
    30.09.2021 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2022
    15.10.2021 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. 
    01.11.2021 Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    26-27.11.2021 XXVI Festiwal Teatralny
    21.12.2021 Koncert świąteczny. 
    23.12-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
    06.01.2022 Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    14.01.2022 Termin wystawienia ocen śródrocznych
    17.01.2022 Rada klasyfikacyjna I semestr
    20.01.2022 Rada podsumowująca I semestr
    31.01-13.02.2022 Ferie zimowe
    07.02.2022 Deklaracje maturalne
    29.01.2022 Studniówka
    15-20.03.2022 Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej.
    17.03.2022 Informacja dla uczniów i rodziców klas III po gimnazjum o przewidywanych ocenach rocznych
    18.03.2022 Dzień Teatru w Kochanowskim.
    28.03.2022 Rekolekcje
    13.04.2022 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach III po gimnazjum
    14.04-20.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
    21.04.2022 Rada klasyfikacyjna klasy III po gimnazjum
    22.04-25.04.2022 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy III po gimnazjum
    26.04.2022 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum (zdalnie)
    26.04.2022 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy III
    29.04.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III po gimnazjum
    03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja
    03.06.2022 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych ocenach rocznych
    15.06.2022 Dzień sportu
    16.06.2022 Boże Ciało
    17.06.2022 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I-III
    20.06.2022 Rada klasyfikacyjna klasy I-III
    21.06-22.06.2022 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I-III
    23.06.2022 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I-III
    24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
    29.08.2022 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022
  • Kontakty

   • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
   • 22 844 29 21
   • ul. Wiktorska 99 02-575 Warszawa Poland
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych