• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
    01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas I
    01.09.2022 Spotkanie wychowawców z uczniami klas II-IV
    02-06.09.2022 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 1
    06-10.09.2022 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 2
    27.09.2022 Szkolne Mistrzostwa lekkoatletyczne
      Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023
    30.09.2022 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2023
    26.10.2022 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. 
    27-28.10.2022 XXVI Festiwal Teatralny
    01.11.2022 Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    21.12.2022 Koncert świąteczny. 
    23.12-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
    06.01.2023 Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    13.01.2023 Termin wystawienia ocen śródrocznych 
    17.01.2023 Rada klasyfikacyjna I semestr
    19.01.2023 Rada podsumowująca I semestr
    07.02.2023 Deklaracje maturalne
    00.01.2023 Studniówka
    13.02-26.02.2023 Ferie zimowe
    04.04.2023 Informacja dla uczniów i rodziców klas IV o przewidywanych ocenach rocznych
    27.03.2023 Rekolekcje
    6.04-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
    00.04-00.04.2023 Festiwal MAK
    13.04.2023 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
    21.04.2023 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV
    24.04.2023 Rada klasyfikacyjna klasy IV
    25.04-26.04.2023 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy IV
    27.04.2023 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy IV
    28.04.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV
    01.05.2023 Święto pracy
    03.05.2023 Święto Konstytucji 3 Maja
    31.05.2023 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych ocenach rocznych
    01.06.2023 Dzień sportu
    08.06.2023 Boże Ciało
    15.06.2023 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I-III
    19.06.2023 Rada klasyfikacyjna klasy I-III
    21.06-22.06.2022 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I-III
    23.06.2022 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I-III
    23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
    00.08.2023 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023
  • Kontakty

   • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
   • 22 844 29 21
   • ul. Wiktorska 99 02-575 Warszawa Poland
   • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych