• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
    01.09.2023 Spotkanie wychowawców z uczniami klas I
    02-06.09.2023 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 1
    04.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla klas II-IV
    06-10.09.2023 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 2
    13.09.2023 Dzień sportu
    29.09.2023 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2024
    04.10.2023 Szkolne Mistrzostwa lekkoatletyczne
    05.10.2023 Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
    06.10.2023 Festiwal Filmowy.
    13.10.2023 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. 
    01.11.2023 Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    15.12.11.2023 XXIX Festiwal Teatralny
    21.12.2023 Koncert świąteczny. 
    23.12-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
    01.01.2024 Nowy rok. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    05.01.2024 Termin wystawienia ocen śródrocznych 
    08.01.2024 Rada klasyfikacyjna I semestr
    11.01.2024 Rada podsumowująca I semestr
    15.01-28.01.2024 Ferie zimowe
    03.02.2024 Studniówka
    07.02.2024 Deklaracje maturalne
    00.03.2024 Rekolekcje
    28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
    05.04.2024 Informacja dla uczniów i rodziców klas IV o przewidywanych ocenach rocznych
    19.04.2024 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV
    22.04.2024 Rada klasyfikacyjna klasy IV
    23.04-24.04.2024 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy IV
    25.04.2024 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy IV
    25.04.2024 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
    26.04.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV
    01.05.2024 Święto pracy. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    02.05.2024 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskie. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    30.05.2024 Boże Ciało. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    29.05.2024 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych ocenach rocznych
    31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
    04.06.2024 Feniks-Festyn Naukowy
    07.06.2024 Festiwal Muzyczny MAK
    14.06.2024 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I-III
    17.06.2024 Rada klasyfikacyjna klasy I-III
    18.06.2024 Dzien sportu
    20.06.2024 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I-III
    21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
    00.08.2024 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024
    18.06-19.06.2024 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I-III
       
 • Galeria zdjęć

   brak danych