• ​​​​​​


    • W dniu 15 lutego 2021 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, a Instytutem Komunikacji Specjalistycznej
     i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

     Tym samym klasy kulturowe naszego liceum zostały objęte patronatem UW.

     Współpraca naszego Liceum z Instytutem jako partnerem działań edukacyjnych, ma na celu:

     Instytut będzie wspierał XXVIII LO w zakresie realizacji celów, poprzez organizację programu zajęć, który obejmie:

     Treść umowy o patronacie z UW

    • W dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, a Szkołą Główną Handlową, o współpracy polegającej na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka SGH”. 

     W związku z powyższym klasy matematyczno-geograficzno-językowe naszego liceum zostały formalnie objęte patronatem SGH. 

     Treść umowy o patronacie z SGH

    • W dniu 9 marca 2023 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, a Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
     Tym samym klasy kulturowe naszego liceum zostały objęte patronatem UW.


     Treść umowy o patronacie z UW


 • Galeria zdjęć

   brak danych