• Nagłówek

    •  

      Ubezpieczenie szkolne

      

     NNW dla miasta stołecznego Warszawy na rok 2021/2022

      

     Z oferty NNW mogą skorzystać:

       

     • Rodzice/opiekunowie, aby zawrzeć ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół publicznych m.st. Warszawy.
     • Pracownicy jednostek organizacyjnych w celu wykupienia ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży dla uczniów spoza Warszawy oraz z prywatnych placówek oświatowych.
     • Pracownicy w celu wykupienia ubezpieczenia NNW dla siebie
     • Pracownicy placówek oświatowych w celu wykupienia ubezpieczenia OC.

      

     • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży potocznie nazywane ubezpieczeniem szkolnym to ubezpieczenie, które w zakresie ma świadczenia gwarantujące wypłatę odszkodowania za wypadki, za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji lub zwrot kosztów za zakup przedmiotów ortopedycznych. Głównie dotyczy wypłat odszkodowania za wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

      

     Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne

      

     Rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje czy chce zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem konsorcjum brokerskiego Marsh/Supra Brokers.

      

     Wszelkie dodatkowe informacje dot. oferowanego przez nas ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie: https://nnw24.pl

 • Galeria zdjęć

   brak danych