• Lp. Nauczyciel stopień awansu specjalność funkcja
    1 Świderek Marek  dyplomowany  matematyka  Dyrektor Liceum
    2 Adamowicz Eliza  dyplomowany  język niemiecki  v-ce Dyrektor Liceum
    3 Arabczyk Joanna  dyplomowany   język angielski  
    4 Bargiel Beata  mianowany  matematyka 3 A 
    5 Becalik Ewa  dyplomowany  język polski 1 E
    6 Białek Justyna  dyplomowany  historia 2 E
    7 Bielska Agnieszka  dyplomowany  geografia 4 C
    9 Bober Katarzyna dyplomowany wos, historia, hit 3 E
    10 Cichowska Beata dyplomowany wychowanie fizyczne  
    11 Dmowska-Zielińska Hanna  dyplomowany   język francuski  
    12 Domalewski Wojciech dyplomowany informatyka  
    13 Dziwińska Agnieszka dyplomowany matematyka 4 D
    14 Filipowicz Małgorzata  dyplomowany wychowanie fizyczne  
    15 Graba Anna dyplomowany matematyka 1 A_1
    16 Grobelna Aleksandra  dyplomowany   język angielski  
    17 Habierska-Nowak Krystyna mianowany język niemiecki  
    18 Jasińska Izabela dyplomowany  wos/historia/hit  
    19 Karasińska Natalia początkujący język angielski 1 A_2
    20 Karbarz Monika mianowany  chemia 1 D_1
    21 Konieczna Julia dyplomowany matematyka  
    22 Kowalska Ewa mianowany geografia  
    23 Kowalska-Mazur Jadwiga  dyplomowany  język angielski 3 D
    24 Kozioł Anna mianowany język angielski  
    25 Kozłowska Agnieszka  dyplomowany  fizyka  
    26 Krawczyk-Sobiech Monika  dyplomowany  język rosyjski 3 C
    27 Kubat Magdalena mianowany  matematyka  
    28 Lorek Katarzyna  dyplomowany  podstawy przedsiębiorczości/wdż/ biz  
    29 Lutomirska Renata dyplomowany biologia 2 D_1
    30 Mackiewicz Jolanta  dyplomowany  matematyka 3 B
    31 Małagocki Maciej dyplomowany historia/wos 1 C_1
    32 Manowiecka Katarzyna dyplomowany język niemiecki  
    33 Mańkowski Przemysław początkujący język hiszpański/język francuski 1 C_2
    34 Mierzyńska Katarzyna początkujący  biblioteka  
    35 Mikołajczyk Katarzyna  dyplomowana  język niemiecki 4 A
    36 Mojsa Robert  mianowany  chemia  
    37 Murdza Jarosław  mianowany  język polski 4 B
    38 Narębska-Bal Małgorzata dyplomowany język polski 2 C_2
    39 Nawrocka Katarzyna mianowany pedagog specjalny  
    40 Omelańczuk Katarzyna  dyplomowany wychowanie fizyczne  
    41 Pawlik Aleksandra początkujący  język angielski  
    42 Pawłowska Małgorzata początkujący chemia 2 D_2
    43 Rongies Piotr dyplomowany wychowanie fizyczne  
    44 Ryglewicz Aleksandra początkujący wychowanie fizyczne  
    45 Sadlej Patryk mianowany wychowanie fizyczne  
    46 Setlak Urszula dyplomowany fizyka/matematyka 2 B
    47 Sędziak Barbara  dyplomowany  język polski, dziennikarstwo 4 E
    48 Suska-Zięcina Monika dyplomowany  pedagog/psycholog  
    49 Szczęsna Agnieszka mianowany  biblioteka  
    50 Szczęsna Bożena  dyplomowany  pedagog/psycholog  
    51 Szczucki Wojciech dyplomowany wychowanie fizyczne  
    52 Tomaszewski Michał dyplomowany wychowanie fizyczne  
    53 Tomczyk Jerzy mianowany język angielski 2 C_1
    54 Walczyński Tadeusz początkujący biologia/chemia 1 D_2
    55 Walendzik Justyna dyplomowany geografia  
    56 Wardal Sylwana  dyplomowany  religia/etyka  
    57 Waszczuk-Nowicka Joanna  dyplomowany  język polski 2 A
    58 Włodarczyk Waldemar  dyplomowany  edukacja dla bezpieczeństwa  
    59 Wysocka Marta dyplomowany historia/wos/hit 1 B
    60 Zbiżek Tomasz  dyplomowany  fizyka/informatyka  
    61 Zyskowska Weronika początkujący język polski  
 • Galeria zdjęć

   brak danych