•  

    Szkolna tradycja jest elementem integrującym społeczność uczniowską oraz stanowi
    o niepowtarzalności miejsca jakim jest XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
    w Warszawie. Przez długie lata istnienia utrwaliły się pewne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

    • Od początku istnienia prowadzona jest Kronika Szkoły, która odnotowuje wszystkie ważne wydarzenia i osiągnięcia.
    • Święto Patrona Szkoły obchodzone w Dzień Edukacji Narodowej podczas, którego odbywa się symboliczne przyjęcie uczniów klas pierwszych do Liceum poprzez ślubowanie na Sztandar Szkoły.
    • Uroczystość zakończenia nauki w Liceum.
    • Liceum ma Sztandar, który prezentowany jest na głównych uroczystościach szkolnych.
    • W uroczystościach szkolnych uczestniczą emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
    • Świąteczne spotkania wychowawców z absolwentami.

     


    Rota ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych