• W dniu 8 kwietnia 2021 r. została podpisana  umowa pomiędzy Szkołą Główną Handlową reprezentowaną przez p. dr hab. Piotra Wachowiaka-Rektora Szkoły Głównej Handlowej, a XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie reprezentowanym przez Marka Świderka-dyrektora liceum, o współpracy polegającej na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka SGH”. 

    W związku z powyższym klasy matematyczno-geograficzno-językowe naszego liceum zostały formalnie objęte patronatem SGH. 

     

    Treść umowy

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych