• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
    01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas I
    01.09.2022 Spotkanie wychowawców z uczniami klas II-IV
    02-06.09.2022 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 1
    06-10.09.2022 Obóz integracyjno-adaptacyjny w Suchej Beskidzkiej-Turnus nr 2
    27.09.2022 Zebranie Plenarne Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023
    28-30.09.2022 Matura próbna CKE
    30.09.2022 Wstępna deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego 2023
    03.10.2022 Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy
    12.12.2022 Szkolne Mistrzostwa lekkoatletyczne
    18.10.2022 Święto Patrona Liceum. Gala Jaśków. 
    01.11.2022 Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    17-18.11.2022 XXVIII Festiwal Teatralny
    21.12.2022 Koncert świąteczny. 
    23.12-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
    06.01.2023 Święto Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
    13.01.2023 Termin wystawienia ocen śródrocznych 
    17.01.2023 Rada klasyfikacyjna I semestr
    19.01.2023 Rada podsumowująca I semestr
    07.02.2023 Deklaracje maturalne
    00.01.2023 Studniówka
    13.02-26.02.2023 Ferie zimowe
    17.03.2023 Rekolekcje
    04.04.2023 Informacja dla uczniów i rodziców klas IV o przewidywanych ocenach rocznych
    6.04-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
    21.04.2023 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach IV
    24.04.2023 Rada klasyfikacyjna klasy IV
    25.04-26.04.2023 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy IV
    27.04.2023 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy IV
    27.04.2023 Dzień otwarty dla kandydatów do Liceum
    28.04.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV
    01.05.2023 Święto pracy
    03.05.2023 Święto Konstytucji 3 Maja
    31.05.2023 Termin poinformowania uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych ocenach rocznych
    01.06.2023 Zebrania z rodzicami
    02.06.2023 Feniks-Festyn Naukowy
    03.06.2023 Festiwal Muzyczny MAK
    08.06.2023 Boże Ciało
    15.06.2023 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach I-III
    19.06.2023 Rada klasyfikacyjna klasy I-III
    21.06-22.06.2023 Egzaminy klasyfikacyjne – klasy I-III
    21.06.2023 Dzien sportu
    22.06.2023 Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja roczna klasy I-III
    23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III
    00.08.2023 Rada Pedagogiczna. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023
 • Galeria zdjęć

   brak danych