• DNI WOLNE DO DYSPOZYCJI DYREKTORA
    14.10.2022 Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
    28.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
    31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
    02.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    04.05.2023 Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego
    05.05.2023 Pisemny egzamin dojrzałości z języka obcego nowożytnego
    08.05.2023 Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki
    09.05.2023 Pisemny egzamin dojrzałości z języka obcego nowożytnego
    12.05.2023 Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki
    09.06.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • Galeria zdjęć

   brak danych