• Szkoła do hymnu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

     • Podobnie jak w ubiegłych latach w piątek, 10 listopada 2023 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11, wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy na korytarzu szkolnym przed swoimi klasami. 

      W tym roku okolicznościowe kotyliony przygotowali uczniowie klasy 1 C_1 pod kierunkiem p. Macieja Małagockiego.

     • Nad Niemnem. Narodowe Czytanie.

     • 8 listopada br. po raz kolejny w naszej szkole odbyło się Narodowe czytanie.  W tym roku uczniowie klas trzecich mogli posłuchać w wykonaniu swoich kolegów i koleżanek fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Akcja tego utworu literackiego toczy się na Grodzieńszczyźnie, we dworze Korczyńskich i sąsiednim zaścianku Bohatyrowiczów, w dwu środowiskach, między którymi narósł konflikt ekonomiczny. Utwór ten w niezwykły sposób przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku i nawiązuje również do czasów powstania styczniowego. Dziękujemy Pani profesor Małgorzacie Narębskiej-Bal za niezwykle ciekawą prezentację poświęconą Elizie Orzeszkowej i utworowi Nad Niemnem. Fragmenty powiesci "Nad Niemnem" czytali dla nas uczniowie: Igor Modro, Paweł Mazur, Gutowski Bartosz, Saliński Mikołaj (3 B) oraz Julia Wiącek, Helena Pszczel, Marika Pyłka, Amelia Rusiewicz-Rusińska i Julia Pogorzelska (3 D). Merytorycznie nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Małgorzata Narebska-Bal, p. Jarosław Murdza, p. Agnieszka Szczęsna oraz p. Katarzyna Mierzyńska.

     • Hiszpańska wymiana

     • W ostatnim tygodniu października uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w wyjeździe do Hiszpanii. Miejscem docelowym był Kadyks. Miasto to jest nazywane najstarszym miastem zachodu. Zostało założone przez Fenicjan w II tysiącleciu przed Chrystusem (a zatem setki lat przed Rzymem). 

      Uczniowie Kochanowskiego wzięli udział w 20-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, podczas którego doskonalili znajomość języka Cervantesa nie tylko w sali lekcyjnej, ale również na ulicach miasta rozmawiając z przechodniami.

      Poza zajęciami językowymi w programie znalazło się miejsce na aktywności związane z kulturą Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu poznali historię Kadyksu od czasu założenia fenickiej kolonii Gadir, przez czasy przynależności do Imperium Rzymskiego i okres muzułmański aż po czasy Rekonkwisty. Drugiego dnia grupa odwiedziła Muzeum Kadyksu, gdzie można podziwiać pozostałości materialne wszystkich kultur, które rozwijały się w mieście. Następnego dnia odbył się warsztat tańców latynoskich, który poza dobrą zabawą stworzył świetną okazję do uświadomienia uczniom roli tańca w kulturach hiszpańskiego obszaru językowego. W piątek 27.10 szkoła językowa K2 przygotowała dla naszej grupy imprezę pożegnalną w klimacie Halloween. Uczniowie rozpoznawali swoje podobizny w charakteryzacji typowej dla meksykańskiego Dia de los Muertos. Weekend rozpoczął się wycieczką śladami pierwszej hiszpańskiej konstytucji, która została podpisana w 1812 roku właśnie w Kadyksie. Popołudnie przeznaczone było na pobyt na plaży. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała kąpielom w oceanie. Ostatni dzień pobytu w Hiszpanii grupa spędziła w Sevilli. W stolicy Andaluzji oglądaliśmy m. in. Alkazar, czyli wybudowany jeszcze w epoce muzułmańskiej kompleks pałacowo-zamkowy, dzielnicę Santa Cruz, jedną z zabytkowych części miasta oraz Katedrę wraz z dawnym minaretem, dziś jednym z symboli miasta, czyli Giraldę. Wystarczyło również czasu na odwiedziny w Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie uczniowie mogli się zapoznać z twórczością wybitnych malarzy różnych epok takich jak np. El Greco, Bartolome Esteban Murillo czy Francisco de Zurbaran. Zwieńczeniem całości była wizyta na słynnym Placu Hiszpańskim. Konstrukcja stworzona z okazji Wystawy Iberoamerykańskiej w 1929 roku do dzisiaj zadziwia swoją monumentalnością i typowo hiszpańską estetyką. Jest to jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków Hiszpanii. 

      Następnego dnia niestety trzeba było już wrócić do Warszawy. Jednak bez wątpienia wszyscy przywieźli do domu piękne wspomnienia i dużą dawkę wiedzy na temat kultury Hiszpanii, a w szczególności regionu Andaluzji.

       

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • 26 października 2023 r. w Auli Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Kawęczyńskiej 36
      w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. 

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk p. Aureli Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty odebrała Dominika Żak-uczennica klasy 2 D_2.

     • 4 A na Szlaku Orlich Gniazd i Pustyni Błędowskiej

     • Klasa 4 A odbyła wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz Pustynię Błędowską. Na trasie znalazły się między innymi: Zamek w Rabsztynie, Muzeum "Podziemny Olkusz".

      Nie zabrakło bezpiecznej "wspinaczki" po skałkach i odwiedzin w jaskiniach oraz długich wędrówek szklakami między innymi "Orlich Gniazd"

     • Hiszpańska wymiana

     • W dniach 23.10.23-30.10.23 34 uczniów Kochanowskiego uczestniczy w wymianie językowo-kulturoznawczej w Hiszpanii. Trasa wycieczki: Warszawa-Malaga-Kadyks-Malaga-Warszawa.

      W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie Malagi oraz Kadyksu z przewodnikiem w języku hiszpańskim, lekcja muzealna w Kadyksie-zapoznanie ze spuścizną fennicką, rzymską i muzułmańską. Uczniowie uczestniczą w zajęciach językowych w szkole hiszpanskiej. Ponadto zwiedzają Sevillę: katedra i Giralda-sztuka muzułmańska i chrześcijańska okresu średniowiecza w Hiszpanii. La Plaza de Espana-pamiątka po wystawie iberoamerykańskiej z 1929 r. Park Marii Luizy-hiszpanskie założenia ogrodowe. LAs Setas-współczesna architektuara Seviiii. Przewidziano również zajęcia w szkole tańca hiszpańskiego oraz zajęcia dotyczące kuchni hiszpańskiej.

      Opiekunami są p. Przemysław Mańkowski oraz p. Jerzy Tomczyk. 

 • Galeria zdjęć

   brak danych