• Rekrutacja
     • Rekrutacja

     • Uprzejmie informujemy, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych
      i niezakwalifikowanych do przyjęcia opublikuje w dniu 12 sierpnia o godz. 12:00.

      Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani poprzez złozenie oryginałów:

      • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
      • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
      • kwestionariusz kandydata do 28 LO
      • 2 zdjęcia legitymacyjne
      • kartę zdrowia

      Dokumenty będa przyjmowane w następujacych terminach:

      • 13, 14 sierpnia w godz. 9.00-15.00
      • 17, 18 sierpnia w godz. 9.00-15.00

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy przyjętych i nieprzyjetych w dniu 19 sierpnia o godz. 14.00

                                       

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych. 

       

       

       

    • Świadectwa
     • Świadectwa

     • Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. będzie można odebrać świadectwa ukończenia klasy pierwszej lub drugiej. W tym roku ze względów bezpieczeństwa wyjątkowo nie organizujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

       

              Harmonogram wydawania świadectw:

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych. Przypominamy również, że świadectwo mogą osobiście odebrać uczniowie zdrowi. Prosimy o unikanie gromadzenia się w szkole i poza budynkiem szkoły, a po otrzymaniu świadectwa o niezwłoczne udanie się do domu.
       

      Życzymy Wam udanych wakacji, odpoczynku oraz wielu niezapomnianych przeżyć.
      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy obsługi i administracji szkoły.

      informacja

    • Świadectwa ukończenia liceum
     • Świadectwa ukończenia liceum

     • Uprzejmie informujemy, o możliwości odebrania świadectwa ukończenia liceum w dniu

      15 czerwca 2020 r.-harmonogram.

      16 czerwca 2020 r.-harmonogram

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych.

      Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

       

       

    • Matura-informacje
     • Matura-informacje

     • Aktualne informacje o egzaminie

      Szanowni Maturzyści!

      Przypominamy, że w trosce o nasze bezpieczeństwo na terenie szkoły obowiązuje bezpieczny dystans minimum 1,5 m. Prosimy również zgodnie z procedurami o niegromadzenie się przed i po egzaminach. Po zakończonym egzaminie opuszczamy teren szkoły.

    • Szkolenie
     • Szkolenie

     • Zapraszam maturzystów na spotkanie online informacyjne na temat sposobu i zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2020 w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jan Kochanowskiego w Warszawie.

      Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2020 roku według harmonogramu:

      11.00-11.45 klasy A, B, D (zaproszenie na spotkanie)

      12.00-12.45 klasy E,F,G i pozostali zdający (zaproszenie na spotkanie)

       

       

   • Kontakty

    • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
    • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
    • 22 844 29 21
    • ul. Wiktorska 99 02-575 Warszawa Poland
    • lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych