• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • 76 sezon w Kochanowskim czas zacząć....

      Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się 1 września 2022 r. według następującego harmonogramu:

       

      klasy pierwsze 1 A, 1 B, 1 C_2, 1 E

      godz. 9.00-9.30 (sala gimnastyczna)

      • spotkanie z Dyrekcją Liceum, Wychowawcami, Psychologiem, Pedagogiem, Nauczycielami

      godz. 9.45-10.30

      • spotkanie z wychowawcą w klasie
      • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w liceum

      klasy pierwsze 1 C_1, 1 D_1, 1 D_2

      godz. 10.00-10.30 (sala gimnastyczna)

      • spotkanie z Dyrekcją Liceum, Wychowawcami, Psychologiem, Pedagogiem, Nauczycielami

      godz. 10.45-11.30

      • spotkanie z wychowawcą w klasie
      • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w liceum   

      klasy II-IV

      godz. 10.00

      • spotkanie z wychowawcą w klasie
      • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w liceum

      Jednocześnie informujemy, że Msza Święta w intencji roku szkolnego 2022/2023 zostanie odprawiona

      1 września 2022 r. o godz. 8.00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61.

     • Rekrutacja Uzupełniająca

     • Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje, iż listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do oddziałów klas pierwszych zostaną podane do publicznej wiadomości w piątek, 12 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00 poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku Liceum.
       

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypomina także, iż kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w następujących terminach:

      • 16 sierpnia 2022 roku, (wtorek), od godz. 10:00 – 14:00,
      • 17 sierpnia 2022 roku, (środa), od godz. 10:00 – 14:00,
      • 18 sierpnia 2022 roku, (czwartek), od godz. 10:00 – 15:00.

      19 sierpnia 2022 roku do godz. 14:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

     • Egzaminy poprawkowe 2022

     • Egzaminy poprawkowe odbędą się w formie pisemnej i ustnej według następującego harmonogramu:

      29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godzina 9.00, sala nr 22

      Egzamin poprawkowy z matematyki dla klas 1 D, 2 B, 2 E, 3 B, 3 E_4

      egzaminy ustne: od około godziny 10:30

      30 sierpnia 2022 r. (wtorek) godzina 8.00, sala nr 112

      Egzamin poprawkowy z języka polskiego dla klasy 2 C

      egzaminy ustne: od około godziny 10:30

      Szczegółowy grafik wszystkich poprawkowych egzaminów ustnych dostępny będzie
      w sekretariacie szkoły (od dn. 24.08.2022)

      EGZAMINY POPRAWKOWE 2022

      Życzymy powodzenia!

  • Galeria zdjęć

    brak danych