• REKRUTACJA 2023
     • REKRUTACJA 2023

     • Serdecznie gratulujemy Kandydatom, którzy przeszli pomyślnie długi proces rekrutacji i zostali przyjeci do XXVIIII Liceum im. Jana Kochanowskiego w Warszawie.
      Witamy w Kochanowskim !

      Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z Protokołem nr 3 Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

      Zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej. Wypełniony WNIOSEK  należy złożyć w sekretariacie liceum do dnia 2 sierpnia 2023 r.

      WNIOSEK-rekrutacja uzupelniajaca 2023_2024.docx

     • 28 Obóz integracyjny klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24

     • W tym roku szkolnym tradycyjnie, bo od 1996 roku, nasze Liceum organizuje obóz integracyjny dla Uczniów klas pierwszych, jako element realizacji planu wychowawczego. Celem zajęć zaplanowanych do realizacji podczas obozu są: integracja Uczniów, pokonanie barier adaptacyjnych w nowej Szkole, rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych. Udział w obozie Uczniów, którzy zostali przyjęci do klas pierwszych XXVIII Liceum Ogólnokształcącego jest obowiązkowy, z uwagi na zaplanowane do realizacji zajęcia programowe.

      Obóz integracyjny klas pierwszych XXVIII Liceum Ogólnokształcącego
      im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

      I turnus 02.09.2023-06.09.2023 klasy: C_1, D_1, D_2, B
      II turnus 06.09.2023-10.09.2023 klasy: A_1, A_2, C_2, E

      • Miejsce pobytu: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hotel Montis w Suchej Beskidzkiej położony w Kotlinie Suskiej, która jest miejscem granicznym dla poszczególnych składowych części Beskidów (Żywiecki, Makowski, Mały);
      • Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych, pełny węzeł sanitarny w pokojach;
      • Pełne wyżywienie w Ośrodku; 
      • Kadrę w całości stanowią nauczyciele naszego Liceum.

      Zaplanowano zajęcia programowe w tym: zajęcia integracyjno-adaptacyjne z psychologiem, pedagogiem szkolnym, zajęcia językowe (test sprawdzający znajomość języków), blok zajęć sportowych, bloki zajęć matematycznych i humanistycznych, zajęcia na krytym basenie pod opieką ratownika, wycieczka piesza, wycieczka autokarowa, zajęcia na strzelnicy pneumatycznej, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Do dyspozycji uczestników: sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, 3 sale dydaktyczne, sala telewizyjna. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje szkolne ze szkoły podstawowej, klapki i strój kąpielowy + czepek, ubiór na każdą pogodę (koniecznie coś przeciwdeszczowego), obuwie odpowiednie do wycieczek, obuwie i strój sportowy, zeszyty i przybory do pisania, latarka (nie w telefonie).

      I turnus:   wyjazd: PKP Warszawa - Wschodnia dnia 02.09.2023 r. godz. 8:06

                       powrót: PKP Warszawa - Centralna dnia 06.09.2023 r. ok godz. 15:29

      II turnus: wyjazd: PKP Warszawa - Wschodnia dnia 06.09.2023 r. godz. 8:06
                       powrót: PKP Warszawa - Centralna dnia 10.09.2023 r. ok godz. 15:29

      Spotkanie organizacyjne dla Uczniów klas pierwszych (dotyczące wyjazdu integracyjnego) odbędzie się 1 września 2023 r. godz. 10:00 – obecność obowiązkowa.
      Wypełnioną kartę uczestnika obozu integracyjnego należy oddać, podczas tego spotkania, wychowawcy klasy.

      Szczegółowe informacje oraz formalności dotyczące obozu integracyjnego przekaże kierownik obozu oraz wychowawcy klas podczas tego spotkania.

      Obóz integracyjny 2023

       

       

       

       

       

    • Rekrutacja 2023-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia
     • Rekrutacja 2023-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

     • Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym do przyjecia do Kochanowskiego !

      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego poprzez złożenie oryginałów dokumentów:

       

      1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      3. kwestionariusz kandydata (do pobrania na stronie szkoły),
      4. 2 zdjęcia legitymacyjne,
      5. karta zdrowia (o ile kandydat posiada)

        

      Dokumenty składamy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od 21 lipca 2023 do 26 lipca 2023 w godz. 10.00-14.00 oraz 26 lipca 2023 w godz. 10:00-15:00.

      Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2023/2024.

      Minimalna liczba punktow do zakwalifikowania_22.07.2023 r.

    • Świadectwa maturalne
     • Świadectwa maturalne

     • Uprzejmie informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane 7 lipca 2023 r. według następującego harmonogramu.

      Świadectwa będzie można odebrać w terminie późniejszym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy sekretariatu.

     • REKRUTACJA 2022/2023

     • Kandydatom do Kochanowskiego na rok szkolny 2023/2024 przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

      W dniach 23 czerwca 2023 r.  do 12 lipca 2023 r. w godz. 10:00 - 14:00

      Kandydat, dla którego XXVIII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru:

      Uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły o:

      • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)
      • kopię zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

      Na każdej stronie kopii musi być umieszczona adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczątka imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora.

      Kandydat składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia po uprzednim sprawdzeniu poprawności wprowadzonych ocen i osiągnięć, a także wyników egzaminu (lub wprowadzeniu do systemu swoich ocen, innych osiągnięć i wyników egzaminu, jeżeli nie zrobiła tego szkoła podstawowa).

      II etap dla kandydatów zamyka się 12 lipca 2023 do godz. 15:00

      UWAGA! Niezłożenie kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty eliminuje kandydata z dalszego etapu rekrutacji.

      Przypominamy wszystkim KANDYDATOM do Kochanowskiego, że liczą się w rekrutacji tylko osiągnięcia z Wykazu MKO i wpisane na świadectwo!

      Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023 r. 

       

      harmonogram rekrutacji

       

  • Galeria zdjęć

    brak danych