• Kształcenie na odległość
     • Kształcenie na odległość

      1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
       Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
       Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
       Podstawa prawna
       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
       nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b)_2404_(1).pdf
      2. Informujemy, iż za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus przesłany został plany lekcji online na okres od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w tych lekcjach.

                PlanLekcjiOnline_27_30.04.pdf

      1. W związku ze zmianą harmonogramu egzaminów dojrzałości w roku szkolnym 2020, zaplanowane w dniach 4-7 maja 2020 dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, zostają przesunięte na pierwszy tydzień egzaminów dojrzałości
       ​​​​​​​ 8-12 czerwca 2020 r.


    • Przeciwdziałanie Covid-19
     • Przeciwdziałanie Covid-19

     • Od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 26 kwietnia 2020 roku, w celu przeciwdziałania COVID-19, Liceum im. Jana Kochanowskiego w Warszawie wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

      W celu prawidłowego wykonywania zadań Liceum, w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00, czynny jest telefon kontaktowy 22 844 29 21.

       

      Sprawy można załatwiać pocztą elektroniczną: 

      lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl

       

    • Wspomnienie
     • Wspomnienie

     • Odszedł Pan Zenon Ptaszyński, wspaniały Kolega, zaangażowany, pełen pasji Nauczyciel. Po prostu Dobry Człowiek.

      Miałem okazję pracować z Nim przez prawie cały okres mojej aktywności zawodowej. To był dla mnie bardzo ważny okres. To było szczęście poznać Człowieka, oddanego, zawsze gotowego do pomocy innym. Zarówno na gruncie zawodowym jak i w relacjach prywatnych gotowego do poświęcenia własnego czasu i energii dla spraw, których się podejmował. Jak to w życiu zawodowym, czasami pojawiały się trudniejsze sytuacje. Zenek zawsze potrafił wyjść naprzeciw problemom i dążył do ich konstruktywnego rozwiązania. Uczył wiary w ludzi.

      Czasem - z pozoru - szorstki w obyciu, cieszył się ogromnym autorytetem wśród zawodników szkolnych reprezentacji sportowych. Uczestniczyłem w wielu meczach koszykarskich reprezentacji Kochanowskiego. Wielką przyjemnością było oglądać żywe reakcje Trenera na wydarzenia na boisku, Jego zaangażowanie w kierowanie zespołem i zaufanie zawodników do Jego wskazówek i decyzji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zbudował na lata sportową potęgę Kochanowskiego, jakże ważną dla wizerunku Liceum.

      Tak trudno pogodzić się z tym odejściem. Żegnaj Zenku !

       

      Jerzy Kunicki

      Dyrektor Kochanowskiego

      w latach 1992-2017

       

       

      Odeszła Legenda sportu szkolnego na Mokotowie, Zenon Ptaszyński

      Z olbrzymim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zenona Ptaszyńskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w 28 LO im. J. Kochanowskiego na Mokotowie.

      "Profesor Zenek" był wspaniałym wychowawcą wielu pokoleń młodzieży szkolnej, współtwórcą sukcesów sportowych w wielu dyscyplinach sportu, oddanym, niezłomnym nauczycielem i trenerem.

      Od kilkudziesięciu lat jego osiągnięcia i sukcesy sportowe oraz licznie zdobyte medale w mokotowskim i warszawskim sporcie szkolnym, przynosiły dumę mokotowskiemu środowisku sportowemu i sławiły dzielnicę Mokotów na szkolnych arenach sportowych Warszawy i Mazowsza.

      Olbrzymi dorobek sportowy "Zenka" zapisał się w historii warszawskiego sportu szkolnego i Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i mógłby być wzorem do naśladowania dla wielu młodych pokoleń nauczycieli wychowania fizycznego.

      Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pracę i wkład w usportowienie młodzieży, był także wielką inspiracją dla koleżanek i kolegów "po fachu". Znakomity nauczyciel i trener, charakteryzujący się profesjonalnym podejściem i miłością do sportu, potrafiący zarazić swoją pasją nie tylko młodzież szkolną, ale także młode pokolenie nauczycieli.

      Dla osób, które go znały był wzorem pracowitości, rzetelności i sumienności. Z pełnym oddaniem wywiązywał się ze swoich pedagogicznych i trenerskich zobowiązań. Sprawdził się także jako profesjonalny organizator akcji oraz zawodów sportowych.

      Wielu z nas miało okazję go spotkać na mokotowskich i warszawskich zawodach sportowych. Zawsze obecny, aktywny, zaangażowany i dopingujący swoich wychowanków do osiągania sukcesów sportowych, także często dzielący się swoim doświadczeniem ze środowiskiem sportowym.

      Sport szkolny był dla Zenona zawsze wielką pasją, której bezgranicznie się oddawał, poświęcając każdy wolny czas.

      Choć "Profesora Zenka" nie spotkamy już na sportowych arenach, pozostaną z nami jego wspaniałe osiągnięcia i sukcesy oraz pamięć o człowieku pełnym pasji, humoru, ciepła i bezwarunkowego koleżeństwa.

      Żegnamy Ciebie trenerze w smutku i żalu. Było dla nas zaszczytem współpracować z Tobą i czerpać, co najlepsze z Twojego doświadczenia. Dziękujemy za wszystko.                                  

      Rada i Zarząd Dzielnicy Mokotow, środowisko sportowe, koleżanki, koledzy, przyjaciele.

      19 grudnia 2019 r. Ostatni mecz naszego trenera o mistrzostwo Mokotowa w piłce koszykowej chłopców.

      Finam mistrzostw Mokotowa w piłce koszykowej dziewcząt.

    • Stypendia Prezesa Rady Ministrów
     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

     • 27 listopada wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów 270 uczniom z rejonu warszawskiego. W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyli Dorota Skrzypek oraz Krzysztof Wiśniewski - Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty.

      Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

      Wręczenie stypendiów uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

      W tym roku na terenie województwa mazowieckiego stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano blisko 500 uczniom.

      W tym roku stypendium otrzymał Mateusz Sadowski uczeń klasy 3 A.

 • Galeria zdjęć

   brak danych