• Szkolenie
     • Szkolenie

     • Zapraszam maturzystów na spotkanie online informacyjne na temat sposobu i zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2020 w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jan Kochanowskiego w Warszawie.

      Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2020 roku według harmonogramu:

      11.00-11.45 klasy A, B, D (zaproszenie na spotkanie)

      12.00-12.45 klasy E,F,G i pozostali zdający (zaproszenie na spotkanie)

       

       

    • OSIĄGNIĘCIA
     • OSIĄGNIĘCIA

     •  

      OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS III
       

       

      3A

       

      Bardzo wysokie wyniki w nauce: A.Cieślik 4,79/  M.Sadowski 4,74

      Konkursy, olimpiady:

      M.Sadowski (69 Olimpiada Fizyczna), M.Onyszczuk, E.Szmawonian (Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego)

      SZU: H.Dukała

      Studniówka: H.Dukała

       

      3B

       

      Bardzo wysokie wyniki w nauce: M.Sokołowska 4,61

      Festiwale: M.Adamska, P.Jakubczak, J.Nadelko, P.Pakosz, P.Pulit, M.Sokołowska

      SZU: M.Adamska, P.Pakosz

      Koncert Świąteczny: L.Lalek, P.Roguski

      Poczet sztandarowy: J.Nadelko, P.Pakosz

      Studniówka: M.Adamska, P.Pakosz

       

      3D

       

      Bardzo wysokie wyniki w nauce: N. Jaroszewska 4,79 / M.Nowak 4,83/ A.Jurga 4,67

      Konkursy, olimpiady: M.Nowak (Olimpiada Biologiczna), I.Ostrzycka (finalistka Konkursu Wiedzy o Chemii UJ)

      Festiwale: K.Górecka, I.Ostrzycka, M.Michalska, Z.Sokół

      SZU: K.Górecka, M.Michalska

      Poczet sztandarowy: A.Mossoczy

       

      3E

      Bardzo wysokie wyniki w nauce: P.Ferenc 4,78 / P.Górniak 5,22 / W. Niemirski 5,11 / E.Przyżecki 4,83/ Z.Milczarek 4,61

      Konkursy, olimpiady: E.Przyżecki, W.Niemirski ( 69 Olimpiada Fizyczna), P.Ferenc, J.Waśkiewicz, Z.Milczarek ( 44 Olimpiada z Języka Angielskiego)

      Festiwale: W.Niemirski, K.Stankiewicz, M.Tomczyk, M.Nowakowski, E.Przyżecki, M.Nowakowski, M.Zaręba, S.Zajączkowski,  Maria Albiniak, Jakub Czekaj

      Inne aktywności: E.Przyżecki (współpraca z Fundacją Brigde)/ P.Górniak (fotograf ochotnik )

       

      3F
       

      Bardzo wysokie wyniki w nauce:  J.Puczek 4,83/  Z.Smoczyńska 4,63

      Konkursy, olimpiady: K.Bielski (Finalista Olimpiady Historycznej), Ł.Frączek, N.Szulc (konkursy recytatorskie)

      Festiwale: M.Jędrych, K.Klimkowski, H.Tokarz, N.Szulc

      Inne aktywności: M.Deskur (Liga Debatancka)

      3G

       

      Bardzo wysokie wyniki w nauce:  M.Brzostek 4,61

      Festiwale: K.Borowski, M.Brzostek, B.Grybalow, M.Onyszczuk, U.Remisz

      Wolontariat: E.Skorupa, M.Burnat, M. Huszcza

       

      Świadectwa z wyróżnieniem

      3A – A.Cieślik 4,79

      3D – N. Jaroszewska 4,79 / M.Nowak 4,83

      3E – P.Ferenc 4,83 / P.Górniak 5,22 / W. Niemirski 5,11 / E.Przyżecki 4,83

      3F – J.Puczek 4,83

      Stypendium (średnia ocen >4,6)

      3 A      M. Sadowski         4,74

      3B       M.Sokołowska       4.61

      3D       A.Jurga                 4,67

      3E       Z.Milczarek            4,61

      3F       Z.Smoczyńska       4,63

      3G      M.Brzostek             4,61

       

      https://kochanowskiwaw.edupage.org/photos/skin/logo/thumbs/fitmax120x120trkochan_logo.png

      Gratulujemy!

      OSIaGNIECIA_UCZNIOW_KLAS_III.pdf

    • ABSOLWENCI 2020
     • ABSOLWENCI 2020

     •  

       

       

      Drodzy Absolwenci
      XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

       

      W dniu dzisiejszym symbolicznie mury naszej szkoły po raz 73 opuszcza kolejny rocznik młodzieży. To już 12030 Absolwentów, którzy ważny etap swojego życia spędziło w Kochanowskim. Liceum im. Jana Kochanowskiego należy od wielu lat do szkół wyróżniających się sukcesami w kształceniu i wychowaniu.
      Sukcesy Kochanowskiego wynikają z dostosowania oferty edukacyjnej do stale zmieniającego się świata i oczekiwań uczniów, ale również wyjątkowej atmosfery sprzyjającej spokojnej stabilnej i efektywnej pracy. O sukcesach Kochanowskiego świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki uzyskiwane podczas  egzaminów dojrzałości, wysokie miejsca w rankingach szkół, a przede wszystkim liczba chętnych w corocznej rekrutacji do Liceum. Wszystkie te miłe akcenty naszego szkolnego życia to efekt współpracy i ciężkiej pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

      Dziś z całą pewnością możemy Wam pogratulować oraz podziękować, za piękną realizację misji naszego Liceum.

      Za skuteczne zdobywanie wiedzy-świadczą o tym liczne nagrody w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

      Za rozwijanie swoich pasji, o czym świadczy wiele inicjatyw o charakterze artystycznym, których byliśmy świadkami i uczestnikami, a które przez ostanie trzy lata organizowaliście i współtworzyliście. To Wam przypadła w udziale między innymi organizacja jubileuszowego XXV Festiwalu Teatralnego, ale również kontynuacja wielu aktywności o charakterze kulturalny, które miały swój początek w Kochanowskim wiele lat temu. Ale przede wszystkim Wasza obecność w Kochanowskim to współtworzenie szczególnej Jego atmosfery.

      Życzymy Wam wielu sukcesów naukowych, trafnego wyboru drogi zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym. Dziękujemy za to, że tworzyliście  pozytywny wizerunek XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
      w Warszawie.

       

      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jan Kochanowskiego w Warszawie.

       

       

      Drodzy_Absolwenci.pdf

       

       

       

       

    • Kształcenie na odległość
     • Kształcenie na odległość

      1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
       Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
       Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
       Podstawa prawna
       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
       nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b)_2404_(1).pdf
      2. Informujemy, iż za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus przesłany został plany lekcji online na okres od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w tych lekcjach.

                PlanLekcjiOnline_27_30.04.pdf

      1. W związku ze zmianą harmonogramu egzaminów dojrzałości w roku szkolnym 2020, zaplanowane w dniach 4-7 maja 2020 dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, zostają przesunięte na pierwszy tydzień egzaminów dojrzałości
       ​​​​​​​ 8-12 czerwca 2020 r.


 • Galeria zdjęć

   brak danych