• Rekrutacja uzupełniająca.
     • Rekrutacja uzupełniająca.

     • Uprzejmie informujemy, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych do XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie 19 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00

      Podania  w rekrutacji uzupełniającej (wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu) można składać w sekretariacie liceum:

      • 18 sierpnia 2020 r. w godz. 14.00-15.00
      • 19 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych. 

      Protokół nr 3 z posiedzenia SKR w dniu 18 sierpnia 2020 r. Informacja o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej.

    • Rekrutacja
     • Rekrutacja

     • Uprzejmie informujemy, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych
      i niezakwalifikowanych do przyjęcia opublikuje w dniu 12 sierpnia o godz. 12:00.

      Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani poprzez złozenie oryginałów:

      • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
      • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
      • kwestionariusz kandydata do 28 LO
      • 2 zdjęcia legitymacyjne
      • kartę zdrowia

      Dokumenty będa przyjmowane w następujacych terminach:

      • 13, 14 sierpnia w godz. 9.00-15.00
      • 17, 18 sierpnia w godz. 9.00-15.00

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy przyjętych i nieprzyjetych w dniu 19 sierpnia o godz. 14.00

                                       

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych. 

       

       

       

    • Świadectwa maturalne
     • Świadectwa maturalne

     • Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości (oraz aneksy i zaświadczenia) będzie można odebrać w dniu

      11 sierpnia  2020 r.

      • w godz. 12.00-13.00 (klasy 3 A, 3 B, 3 D)
      • w godz. 13.00-14.00 (klasy 3 E, 3 F, 3 G)
      • w godz. 12.00-13.00 (absolwenci i pozostałe osoby zdające w naszym liceum)

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych.

      Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w pożniejszym terminie po umówieniu się telefonicznym.

    • Świadectwa
     • Świadectwa

     • Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. będzie można odebrać świadectwa ukończenia klasy pierwszej lub drugiej. W tym roku ze względów bezpieczeństwa wyjątkowo nie organizujemy uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

       

              Harmonogram wydawania świadectw:

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych. Przypominamy również, że świadectwo mogą osobiście odebrać uczniowie zdrowi. Prosimy o unikanie gromadzenia się w szkole i poza budynkiem szkoły, a po otrzymaniu świadectwa o niezwłoczne udanie się do domu.
       

      Życzymy Wam udanych wakacji, odpoczynku oraz wielu niezapomnianych przeżyć.
      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy obsługi i administracji szkoły.

      informacja

    • Świadectwa ukończenia liceum
     • Świadectwa ukończenia liceum

     • Uprzejmie informujemy, o możliwości odebrania świadectwa ukończenia liceum w dniu

      15 czerwca 2020 r.-harmonogram.

      16 czerwca 2020 r.-harmonogram

      Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu 2 m na terenie całej szkoły,  nie gromadzeniu się, obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji dłoni w miejscach do tego wyznaczonych.

      Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

       

       

    • Matura-informacje
     • Matura-informacje

     • Aktualne informacje o egzaminie

      Szanowni Maturzyści!

      Przypominamy, że w trosce o nasze bezpieczeństwo na terenie szkoły obowiązuje bezpieczny dystans minimum 1,5 m. Prosimy również zgodnie z procedurami o niegromadzenie się przed i po egzaminach. Po zakończonym egzaminie opuszczamy teren szkoły.

 • Galeria zdjęć

   brak danych