• WaszaEdukacja-Ranking 2022

     • Ranking liceów 2022 w Warszawie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

      W warszawskim rankingu wzięły udział 124 licea, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Warszawie okazało się XIV Liceum im. Stanisława Staszica.

      Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Warszawy oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

      Ranking Liceów Warszawa 2022

       

       

     • Życzenia

     • W imieniu całej Społeczności XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego życzymy Państwu spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Mimo trudnego czasu niech znajdzie się miejsce na radosne chwile przy świątecznym stole i nie zabraknie nadziei na zdrową i bezkonfliktową przyszłość. Dyrekcja XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego.

      Życzenia

       

       

       

    • Praca Sekretariatu
     • Praca Sekretariatu

     • Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15,19 kwietnia 2022 r. sekretariat liceum przyjmuje interesantów
      w godzinach: 9.00-13.00. 

    • Dzień otwarty dla Kandydatów
     • Dzień otwarty dla Kandydatów

     • Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Dzień otwarty dla Kandydatów do Kochanowskiego zaplanowaliśmy w tym roku 23 kwietnia 2022 r. w godz. 10-13.00 (sobota). Wracamy do starej sprawdzonej formuły, czyli spotkań kandydatów, ich rodziców z nauczycielami, uczniami Kochanowskiego w murach naszej szkoły. Po 2 latach wirtualnych eksperymentów oraz nowych doświadczeń wracamy do tego co wypracowaliśmy przez wiele ostatnich lat, a co niewątpliwie pozwala nam się w pełni zaprezentować. Serdecznie zapraszamy.

      Program Dnia otwartego dla Kandydatów

       

     • Pożegnanie


     • Szanowna rodzino, Panie Dyrektorze, drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci, uczestnicy tej uroczystości, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby pożegnać świętej pamięci Kochanowskiego Profesora Wojtka Szarowskiego dla wielu Sora. 

      Wojciech Szarowski ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1982, w zakresie filologii polskiej. W latach 1982-1989 był związany zawodowo z XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Karola Świerczewskiego (dziś to liceum im. Miguela de Cervantesa), a od roku 1989 z naszym XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie.

      W Kochanowskim pracował jako nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca, ale również – będąc wielbicielem teatru – prowadził warsztaty, organizował wyprawy na spektakle do najlepszych warszawskich oraz krakowskich teatrów, uczył krytycznej analizy przedstawień, wreszcie – przygotowywał z uczniami spektakle.

      Żegnamy dziś bardzo dobrego polonistę i teatrologa, który odszedł 27 marca, kiedy obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru.

      Na początku lat 90-tych, powstały w Kochanowskim autorskie klasy o profilu: informatycznym oraz kulturowym, a ich funkcjonowanie przyczyniło się do dynamicznego rozwoju naszej szkoły i sprawiło, że
      28 LO zajmuje dziś ważne miejsce na edukacyjnej mapie Warszawy i kraju.
      Wojciech Szarowski był jednym z współtwórców klasy o profilu kulturowym, czuwał nad zajęciami poświęconymi historii teatru i dramatu, osobiście prowadził również warsztaty teatralne.
      Od początku istnienia Festiwalu Teatralnego w Kochanowskim, czyli od roku 1995,  przez 27 jego edycji, był członkiem jury. Wspierał młodzież w organizacji tego ważnego przedsięwzięcia, a jego zaangażowanie pozwoliło zachować wysoką wartość artystyczną Festiwali.

         Był postacią nietuzinkową, osobowością wyrazistą, budzącą w uczniach podziw, szacunek, uwielbienie, a czasem obawę niesprostania wymaganiom Sora. Działał w głębokim przekonaniu, że nauczyciel powinien być dla uczniów mistrzem, wprowadzającym ich w trudny świat dorosłości. I dla wielu był Mistrzem.

      Nauczanie języka ojczystego łączył z opieką i wychowaniem młodzieży. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy było dla niego bardzo ważne. Po prostu nie wyobrażał sobie nie pełnić tej funkcji.

         Dla nas – nauczycieli -  był dobrym kolegą, mądrym, pełnym pomysłów, inicjatorem różnych aktywności, choćby programu Szkoła poza szkołą, Konkursu Recytatorskiego i wielu, wielu innych. Dla niektórych – także przyjacielem.

      W imieniu całej społeczności naszej szkoły, dziękuję Ci za Twoją pracę, z efektów której mniej lub bardziej świadomie korzystamy i korzystać będziemy przez wiele lat.
      I chociaż od kilku miesięcy przygotowywałeś nas na ten dzień, trudno jest się pogodzić, gdy odchodzą nasze legendy:  Zenon Ptaszyński, Józef Bujak, a teraz Ty…

      Żegnaj, Wojtku, Panie Profesorze, Sorze,

      Dyrekcja 28 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie,

      Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Absolwenci

 • Galeria zdjęć

   brak danych