• Rekrutacja 2022-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia
     • Rekrutacja 2022-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

     •  

      Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym do przyjecia do Kochanowskiego!

      Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 28 LO

      Protokół nr 2 z posiedzenia SKR

      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego poprzez złożenie oryginałów dokumentów:

      Dokumenty składamy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od 21 lipca 2021 do 26 lipca 2022 w godz. 10.00-14.00 oraz 27 lipca 2022 w godz. 10:00-15:00.

      1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
      2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      3. kwestionariusz kandydata (do pobrania na stronie szkoły),
      4. 2 zdjęcia legitymacyjne,
      5. karta zdrowia (o ile kandydat posiada)

      Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

     • Świadectwa maturalne

     • Uprzejmie informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane 5 lipca 2022 r. według następującego harmonogramu.

      Absolwenci z lat poprzednich odbierają świadectwa maturalne w sekretariacie w godz. 10.00-11.00.

      Świadectwa będzie można odebrać w terminie późniejszym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy sekretariatu.

    • Pożegnanie
     • Pożegnanie

     • Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego nauczyciela chemii  w Kochanowskim pani dr Joanny Łoś.

      Pani dr Joanna Łoś urodziła się 19.08.1943 we Lwowie. 

      W latach 1966-1987 była pracownikim naukowym Politechniki Warszawskiej, w latach 1981-1987 – wykładowcą w Algierii, a w latach 1990-2009 – nauczycielem chemii w XXVIII L.O.

      Msza święta odbędzie się dnia 1 lipca 2022 roku o godzinie 11.00

      w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie,

      po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego

      na cmentarz miejscowy.

      Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

       

     • Wyróżnienie w Ekolidze

     • Przygotowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej – to główne zadanie uczestników konkursu Warszawska Ekoliga. Organizatorami konkursu byli: WCiES, Biuro Gospodarki Odpadami, Biuro Edukacji i Biuro Marketingu Miasta.

      Konkurs dla warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych miał na celu zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców stolicy. Dodatkowym celem rywalizacji jest promocja najciekawszych projektów w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych oraz poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

      Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Najbardziej aktywne placówki mogą natomiast liczyć na nagrody w postaci Ekostacji (np. kosze do segregacji, pojemniki na baterie czy zgniatarki do puszek).

      I taką Ekostację otrzymała nasza zwycięska drużyna z Kochanowskiego: Noelia Pols, Maja Żelazowska, Barbara Staudt, Magdalena Czamara, Zuzanna Kondrat oraz Jan Muszalski-Posmyk. Naszą zwycięską drużyną opiekowała się Pani Renata Lutomirska.

      Zwycięzcom g r a t u l u j e m y, a w nowym roku szkolnym zachęcam do korzystania z Ekostacji.

 • Galeria zdjęć

   brak danych