• woloAKCJApaczka

     • Jak co roku Kochaniacy nie zawiedli. 

      Solidne paczki z żywnością przekazane do organizatorów akcji "Paczka", akcja pomocy Polakom na Ukrainie. 

      Już po raz czwarty bierzemy udział jako szkoła w tej inicjatywie. Pomagamy harcerzom zbierając dary, które oni samodzielnie zawożą do Ukrainy, roznosząc je najbardziej potrzebującym Polakom.

      W grupie harcerzy organizujących tę akcję jest nasza Absolwentka Tosia Adamska, z którą owocnie przez te wszystkie lata współpracujemy w dzieleniu się dobrem z potrzebującymi.

      Grupa Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim klasom za zorganizowaną akcję, zebrane dary a p. Maciejowi Małagockiemu za przewiezienie ich do punktu zbiórki. 

     • Żegnamy KochanZeitung , witamy "Kochan KULTURALNIE"

     • Jesienny numer gazetki językowej już dostępny. Rozpoczynamy 4 rok działalności naszego magazynu językowego, tworzonego z pasji do języków obcych.

      Zapewne zauważyliście zmiany - począwszy od tytułu a skończywszy na szacie graficznej.

      Żegnamy KochanZeitung , witamy "Kochan KULTURALNIE"

      Dziękuję Redakcji pod kierunkiem nowej szefowej Zosi Braun oraz wszystkim, którzy napisali artykuły do tego wydania. Wersja papierowa jest dostępna do przeczytania i pozostawienia na stojakach przy stołówce. 

      Wersja online do pobrania

      Pozdrawiam z wielkim sentymentem pierwszą Redakcję już Absolwentów Kochanowskiego. Zapraszam oczywiście do współpracy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz jej absolwentów.

      Miłej lektury

      Katarzyna Mikołajczyk

      opiekun redakcji

       

       

     • Arte Liberales w Kochanowskim

     • 14.11.2023 gościliśmy w Kochanowski pana dr hab. Przemysława Kordosa, który jest prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, z którym nasza szkoła współpracuje od roku 2022.

      Pan prodziekan poprowadził zajęcia dla dwóch roczników klas kulturowych: 1 E i 2 E. Tematem spotkania była literatura fantastyczna. Uczniowie mieli okazję zastanowić się nad tym, jak można zdefiniować fantastykę, zadać sobie pytanie, dlaczego stereotypowe postrzeganie tego gatunku utrudnia poważną dyskusję na jego temat oraz podzielić się swoimi doświadczeniami czytelniczymi z tym rodzajem literatury. 

      Pierwsze tego rodzaju wydarzenie, dające możliwość bliższej współpracy między naszą szkołą a środowiskiem akademickim tego wydziału  należy uznać za udane. Kolejne aktywności związane z programem klasy patronackiej Wydziału Artes Liberales UW jeszcze w tym roku szkolnym przed nami. 

     • 3 C Lubelszczyzna, Zamojszczyzna

     • W dniach 16-17.11.23 klasa 3 C odbyła wycieczkę po Lubelszczyźnie oraz Zamojszczyźnie . Na trasie wycieczki znalazły się: Kozłówka, Lublin oraz Zamość.

      W muzeum Zamoyskich w Kozłówce uczestnicy podziwiali piękne, XIX-wieczne wnętrza pałacowe, dzieła malarskie, wzorowaną na wersalskiej kaplicę, ogrody oraz wystawę socrealistyczną. Następnie w Lublinie uczniowie zwiedzili Stare Miasto z jego czołowymi zabytkami, takimi jak: zamek, pozostałe z dawnych murów miejskich bramy Grodzką oraz Krakowską, ratusz, archikatedrę, bazylikę dominikanów, plac Po Farze oraz liczne kamienice. 

      Następnego dnia była możliwość zobaczyć malowniczy kościół “Na Wodzie” w Zwierzyńcu, skąd uczniowie wraz z opiekunami udali się do Zamościa. Tam z przewodnikiem zwiedzili renesansowe Stare Miasto wraz z fortyfikacjami. Zobaczyli Muzeum Zamojskie, Rynek Wielki z Ratuszem, katedrę pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła oraz Pałac Zamoyskich i pomnik Jana Zamoyskiego, fundatora twierdzy. Poznali historię miasta i jego założyciela oraz jego potomków.

      Opiekunowie: p. Małgorzata Narębska-Bal oraz p. Sylwana Wardal

     • Wolo-Akcja Paczka-startujemy

     • „Akcja Paczka" to coroczny projekt, w którym biorą udział harcerze zbierając dary, pakując je w paczki i samodzielnie zawożąc do Ukrainy, roznosząc je najbardziej potrzebującym Polakom.

      Ze względu na trwającą już długo wojnę, może szczególnie ludzie biedni ucierpieli i cierpią dalej. Chcemy łączyć pomoc z Bożonarodzeniową dobrą nowiną i także w tym roku odwiedzić ich z paczkami. W tym roku, w w drugi weekend grudnia, grupy harcerskie z całej Polski udadzą się do 10 miejscowości w Ukrainie, by spotkać się z mieszkającymi tam Polakami.

      Zachęcamy do pomocy. Kontakt-sekcja Wolo

      Pozdrowiamy-Katarzyna Mikołajczyk 

     • Szkoła do hymnu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

     • Podobnie jak w ubiegłych latach w piątek, 10 listopada 2023 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11, wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy na korytarzu szkolnym przed swoimi klasami. 

      W tym roku okolicznościowe kotyliony przygotowali uczniowie klasy 1 C_1 pod kierunkiem p. Macieja Małagockiego.

     • Nad Niemnem. Narodowe Czytanie.

     • 8 listopada br. po raz kolejny w naszej szkole odbyło się Narodowe czytanie.  W tym roku uczniowie klas trzecich mogli posłuchać w wykonaniu swoich kolegów i koleżanek fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Akcja tego utworu literackiego toczy się na Grodzieńszczyźnie, we dworze Korczyńskich i sąsiednim zaścianku Bohatyrowiczów, w dwu środowiskach, między którymi narósł konflikt ekonomiczny. Utwór ten w niezwykły sposób przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku i nawiązuje również do czasów powstania styczniowego. Dziękujemy Pani profesor Małgorzacie Narębskiej-Bal za niezwykle ciekawą prezentację poświęconą Elizie Orzeszkowej i utworowi Nad Niemnem. Fragmenty powiesci "Nad Niemnem" czytali dla nas uczniowie: Igor Modro, Paweł Mazur, Gutowski Bartosz, Saliński Mikołaj (3 B) oraz Julia Wiącek, Helena Pszczel, Marika Pyłka, Amelia Rusiewicz-Rusińska i Julia Pogorzelska (3 D). Merytorycznie nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Małgorzata Narebska-Bal, p. Jarosław Murdza, p. Agnieszka Szczęsna oraz p. Katarzyna Mierzyńska.

 • Galeria zdjęć

   brak danych