• Rekrutacja
     • Rekrutacja

     • Serdecznie gratulujemy kandydatom, którzy przeszli pomyślnie długi proces rekrutacji.
      Witamy w Kochanowskim !

      Zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej. Szczegóły w protokole nr 3 Szkonej Komisji Rekrutacyjnej.

      Protokół SKR nr 3

    • Obóz integracyjny klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23
     • Obóz integracyjny klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23

     • Obóz integracyjny klas pierwszych XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

      I turnus obóz dla klas:  1 A, 1 B, 1 C_2, 1 E      (02.09.2022 – 06.09.2022)

      wyjazd:               02.09.2022 Warszawa Wschodnia godz.9.30

      przyjazd:             06.09.2022 Warszawa Centralna godz.14.40

      II turnus obóz dla klas: 1 C_1, 1 D_1, 1 D_2   (06.09.2022 – 10.09.2022)

      wyjazd:                06.09.2022 Warszawa Wschodnia godz.9.30

      przyjazd:             10.09.2022 Warszawa Centralna godz.14.40

      W tym roku szkolnym tradycyjnie, bo od 1997 roku, nasze Liceum organizuje obóz integracyjno-adaptacyjny dla Uczniów klas pierwszych.  Udział uczniów w obozie, którzy zostali przyjęci do klas pierwszych XXVIII Liceum Ogólnokształcącego jest obowiązkowy, z uwagi na zaplanowane do realizacji zajęcia edukacyjne.

      Miejsce pobytu: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Suchej Beskidzkiej położony w Kotlinie Suskiej, która jest miejscem granicznym dla poszczególnych składowych części Beskidów (Żywiecki, Makowski, Mały) Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych w standardzie młodzieżowym, pełny węzeł sanitarnyw pokojachPełne wyżywienie w Ośrodku (3 posiłki dziennie). Kadrę w całości stanowią nauczyciele naszego Liceum.

      Zaplanowano zajęcia programowe w tym: zajęcia integracyjno-adaptacyjne z psychologiem, pedagogiem szkolnym, zajęcia językowe (test sprawdzający znajomość języków), blok zajęć sportowych, bloki zajęć matematycznych i humanistycznych, zajęcia na krytym basenie pod opieką ratownika, wycieczka piesza, całodzienna wycieczka autokarowa do Zakopanego, zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

      Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje szkolne, klapki i strój kąpielowy+czepek, ubiór na każdą pogodę (koniecznie coś przeciwdeszczowego), obuwie odpowiednie do wycieczek w góry, obuwie strój sportowy, zeszyty i przybory do pisania oraz latarkę (nie w telefonie).

      1 września 2022 r. uczestnicy wyjazdu przynoszą na spotkania z Wychowawcami wypełnioną
      i podpisaną Kartę Uczestnika Obozu Integracyjnego (otrzymaną w liceum przy składaniu oryginałów).

      Osoby, które chciałyby opłacić wyjazd BONEM Turystycznym proszone są o przesłanie na adres mailowy Sekretariatu (lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl)  kod BONU, numer telefonu podany przy rejestracji BONU, imię i nazwisko uczestnika oraz klasa.

      Szczegółowe informacje oraz formalności dotyczące obozu integracyjnego przekaże kierownik obozu oraz wychowawcy klas podczas spotkań w dniu 1 września 2022 r. po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego.

    • Rekrutacja 2022-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia
     • Rekrutacja 2022-Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

     •  

      Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym do przyjecia do Kochanowskiego!

      Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 28 LO

      Protokół nr 2 z posiedzenia SKR

      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego poprzez złożenie oryginałów dokumentów:

      Dokumenty składamy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od 21 lipca 2021 do 26 lipca 2022 w godz. 10.00-14.00 oraz 27 lipca 2022 w godz. 10:00-15:00.

      1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
      2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      3. kwestionariusz kandydata (do pobrania na stronie szkoły),
      4. 2 zdjęcia legitymacyjne,
      5. karta zdrowia (o ile kandydat posiada)

      Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nauki w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

     • Świadectwa maturalne

     • Uprzejmie informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane 5 lipca 2022 r. według następującego harmonogramu.

      Absolwenci z lat poprzednich odbierają świadectwa maturalne w sekretariacie w godz. 10.00-11.00.

      Świadectwa będzie można odebrać w terminie późniejszym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy sekretariatu.

    • Pożegnanie
     • Pożegnanie

     • Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego nauczyciela chemii  w Kochanowskim pani dr Joanny Łoś.

      Pani dr Joanna Łoś urodziła się 19.08.1943 we Lwowie. 

      W latach 1966-1987 była pracownikim naukowym Politechniki Warszawskiej, w latach 1981-1987 – wykładowcą w Algierii, a w latach 1990-2009 – nauczycielem chemii w XXVIII L.O.

      Msza święta odbędzie się dnia 1 lipca 2022 roku o godzinie 11.00

      w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie,

      po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego

      na cmentarz miejscowy.

      Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych